Newsletter

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z regionu, nowo dodanych obiektach turystycznych? Zostań subskrybentem naszego newslettera!


(*) - pole obowiązkowe

Statystyka

  • Wszytkich: 5900324
  • W tym roku: 272037
  • W tym miesiącu: 3650
  • Dziś: 80
  • Online: 20

Kurs przewodnicki

Informacje ogólne

Kurs na Przewodnika Terenowego Po woj. świętokrzyskim, obejmuje łącznie 250 godz. zajęć, na które składają się wykłady teoretyczne, wycieczki piesze, autokarowe i praktyki przewodnickie. W trakcie kursu uczestnicy będą poznawać historię regionu, jego atrakcje turystyczno-krajoznawcze a także opanują niezbędną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia wycieczek. Na zakończenie kursu przeprowadzone zostanie szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, po którym każdy kursant otrzyma certyfikat. Zajęcia odbywać będą się systemem sobotnio-niedzielnym. Planowany termin rozpoczęcia kolejnego kursu to koniec października 2013r.


Warunki, jakie należy spełnić, aby móc wziąć udział w Kursie:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (art. 22), uprawnienia przewodnika turystycznego może otrzymać osoba, która:

ukończyła 18lat;
ukończyła szkołę średnią (matura);
posiada stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań przewodnika turystycznego (badania lekarskie)
nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego
odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz zdała egzamin państwowy na przewodnika turystycznego Do kursu można przystąpić również osoba, która nie posiada jeszcze średniego wykształcenia pod warunkiem, że na 2 tyg. przed egzaminem państwowym okaże się zdanym egzaminem maturalnym.


Egzaminy

Po przeprowadzeniu kursu odbędą się dwa egzaminy. Pierwszy jest egzaminem wewnętrznym w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawcze. Jest to forma sprawdzenia nabytej wiedzy a także możliwość zaprezentowania kursantom formy w jakiej przeprowadzany jest egzamin państwowy. Udział w egzaminie jest obowiązkowy.

Drugi to egzamin państwowy. Trwa on dwa dni i składa się z dwóch części. W pierwszym dniu kandydaci przystępują do egzaminu pisemnego i ustnego. Osoby, które pomyślnie go zaliczą podchodzą w drugim dniu do części praktycznej. Polega ona na samodzielnym poprowadzeniu trasy wycieczki autokarowej, którą wskaże komisja egzaminacyjna.

Koszty

Cena kursu - ok. 1500 zł/ osoba (cena obejmuje koszt organizacji wycieczek autokarowych i pieszych, wykłady, materiały szkoleniowe, bilety wstępu ect.) Kwota ta jest równomiernie rozłożona w ratach.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje: - świadectwo ukończenia kursu

Opłata za egzamin: 2 x 120 zł(dzień) = 240 zł - kwota wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006r. rozdział 5, §27. Osoby, które nie zaliczą pierwszej części egzaminu nie są dopuszczane do części praktycznej. Osoba taka może przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminie wskazanym przez komisją egzaminacyjną.

Osoby, które pomyślnie zaliczą obie części egzaminu mogą dodatkowo ubiegać się o godność Przewodnika Turystycznego PTTK. Warunkiem niezbędnym jest wówczas wstąpienie do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Osoba taka otrzymuje legitymację Przewodnika Turystycznego oraz blachę "Przewodnik świętokrzyski", która jest chronionym znakiem towarowym. Tytuł taki upoważnia do szeregu zniżek w obiektach turystycznych i hotelowych (30%), muzeach, sieci sklepów HiMountain (15%) oraz do całorocznego ubezpieczenia turystycznego w firmie Signal Iduna. Osoby ubiegające się o przyjęcie na Studia: kierunek "Turystyka" a także Akademię Wychowania Fizycznego mają również dodatkowe punkty do egzaminu, których liczbę wyznacza uczelnia.

Gdzie można się zapisać?

Oddział świętokrzyski PTTK
ul. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce
tel. 41 344-77-43 lub 668 288 684
e-mail: biuro@pttkkielce.pl

 

....
Inne portale:
noclegi na Jurze noclegi na Suwalszczyźnie noclegi w Beskidach noclegi w Sudetach