Newsletter

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z regionu, nowo dodanych obiektach turystycznych? Zostań subskrybentem naszego newslettera!


(*) - pole obowiązkowe

Statystyka

  • Wszytkich: 5287761
  • W tym roku: 347250
  • W tym miesiącu: 45739
  • Dziś: 745
  • Online: 102

41. Rajd Bab - Oddział PTTK w Końskich zaprasza

Najstarsza impreza organizowana przez nasz Oddział PTTK czyli Rajd Bab. Po raz 41. spotkamy się na szlakach konecczyzny by przy okazji 12 kilometrowego spaceru oraz znakomitej zabawy rywalizować drużynowo o najwyższe miejsca.

 

 

TREŚĆ REGULAMINU

1. Cele rajdu:

- popularyzacja walorów krajoznawczych Ziemi Koneckiej
- propagowanie turystyki pieszej, jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku
- podtrzymywanie tradycji obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet
- sprawdzenie się w rywalizacji podczas rozgrywania konkurencji na trasie rajdu
- włączenie się w obchody "Roku Krajoznawstwa Polskiego"

2. Organizatorzy:

Oddział PTTK w Końskich
Klub Turystyki Aktywnej „PASAT", przy wsparciu:
Starostwa Powiatowego w Końskich
Urzędu Miasta i Gminy w Końskich
Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli

3. Termin, trasa i sposób przeprowadzenia imprezy:
Zbiórka uczestników w dniu 5 marca 2016 r. o godz. 9.00 przy Biurze Oddziału PTTK w Końskich, ul. Partyzantów 1. Po dokonaniu weryfikacji w biurze przez kierowników i opiekunów, drużyny z dzienniczkiem rajdowym rozpoczynają indywidualną wędrówkę trasą wytyczoną przez organizatorów, zgodnie z opisem, do mety w Zespole Szkół w Stadnickiej Woli (ok. 12km). Tam przy ognisku turystycznym odbędzie się podsumowanie rajdowego współzawodnictwa. Uroczyste zakończenie jest przewidywane ok. godz. 15.00. Powrót do Końskich indywidualny, ok. 1,5km.

4. Uczestnictwo:
W rajdzie mogą wziąć udział wszystkie chętne osoby, bez względu na wiek i płeć. W przypadku młodzieży szkolnej, zgłoszenia dokonuje nauczyciel lub opiekun prawny dziecka i sprawuje nad nieletnim opiekę podczas trwania całej imprezy. W klasyfikacji drużynowej biorą udział grupy turystów składające się z 3 do 6 osób. Opiekunowie grup szkolnych zwolnieni są z wpisowego.

5. Zgłoszenia:
Zgłoszenia wraz z opłatą wpisowego w wysokości 15 zł (uczniowie - szkoły podstawowe i gimnazja oraz członkowie PTTK po okazaniu legitymacji z aktualnie opłaconą składką - 12 zł), przyjmowane będą do 2 marca 2016 r. (środa) pod adresem:

Oddział PTTK w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1,
tel./fax 41 372 31 70, e-mail: biuro@pttkkonskie.pl
Numer konta: 28 1240 5006 1111 0000 5555 8686

również po ww. terminie, bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń.
Opiekunowie grup zorganizowanych zobowiązani są oprócz dokonania wpłaty wpisowego na konto lub w biurze PTTK, dostarczyć również listę uczestników do dnia 2 marca 2016r.

6. Świadczenia organizatorów:

puchar i statuetki dla zwycięskiej drużyny
medale za miejsca I - III
dyplomy dla najlepszych drużyn
pamiątkowy znaczek rajdowy
nagrody dla dziesięciu pierwszych drużyn
udział w losowaniu upominków
obsługa przewodnicka i sędziowska na trasie
punkty do odznak: OTP i Turysta Ziemi Koneckiej
okolicznościowa pieczątka
dyplomy dla szkół i instytucji
ognisko z pieczoną kiełbaską i gorącą herbatą.

7. Obowiązki uczestników:

posiadanie odpowiedniego ubioru, ekwipunku i prowiantu
przestrzeganie Karty Turysty, przepisów ppoż., ochrony przyrody oraz ruchu drogowego
stosowanie się do postanowień organizatorów.

8. Postanowienia końcowe:
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę, a wpisowe nie podlega zwrotowi.W razie wyjątkowo uciążliwych warunków atmosferycznych rozpoczęcie imprezy może być opóźnione, a trasa częściowo zmieniona. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zaistnienie zdarzeń losowych podczas trwania rajdu, a uczestnicy biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

 

....
Inne portale:
noclegi na Jurze noclegi na Suwalszczyźnie noclegi w Beskidach noclegi w Sudetach