Newsletter

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z regionu, nowo dodanych obiektach turystycznych? Zostań subskrybentem naszego newslettera!


(*) - pole obowiązkowe

Statystyka

  • Wszytkich: 5394355
  • W tym roku: 453844
  • W tym miesiącu: 48080
  • Dziś: 1038
  • Online: 119

Miliony na zabezpieczenie zabytków Szydłowa!

Prawie 8 milionów złotych trafi do gminy Szydłów na realizację projektu „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych"- taką decyzję podjął dziś Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

 

Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z działania „Zachowanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego".

Wartość projektu „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych" to 9 mln 866 tys. złotych, w tym kwota dofinansowania z RPO to 7 mln 893 tys. zł. (80 proc. kosztów kwalifikowalnych).

W ramach projektu gmina Szydłów zamierza poddać przebudowie, remontowi i konserwacji pięć zabytkowych obiektów w samym Szydłowie: budynek dawnej synagogi, „Salę rycerską" dawnego zamku, tzw. „Skarbczyk", dawną bramę zamkową oraz zespół ruin kościoła i szpitala p.w. Ducha Świętego. Zagospodarowany zostanie także teren wokół tych zabytkowych obiektów.

Jak podkreślają autorzy projektu budynek dawnej synagogi, dziś siedziba Gminnego Centrum Kultury wymaga kapitalnego remontu i przebudowy, a także doposażenia, by w konsekwencji - poszerzyć swoją ofertę kulturalną i turystyczną. Samorząd planuje również zagospodarować przyległy teren - częściowo odbudować mury, urządzić zieleń i przygotować urządzenia rekreacyjne dla dzieci.

Z kolei „Sala rycerska" dawnego zamku, „Skarbczyk" i brama zamkowa to obiekty wchodzące w skład zespołu zamkowego w Szydłowie, użytkowane jako obiekty kultury i turystyki. Gmina zamierza lepiej zabezpieczyć je przed niszczeniem oraz doposażyć w multimedia, by uatrakcyjnić istniejącą tam tradycyjną wystawę. Natomiast zespół ruin kościoła i szpitala p.w. Ducha Świętego wymaga zabezpieczenia przed całkowitym zniszczeniem.

Zdaniem wnioskodawców realizacja całego projektu pozwoli na wyeksponowanie walorów średniowiecznej rezydencji królewskiej, a poprzez podniesienie atrakcyjności i dostępności modernizowanych obiektów, wpłynie na wzrost liczby odwiedzających Szydłów, nieprzypadkowo zwany polskim Carcassonne.

Źródło: Iwona Sinkiewicz-Potaczała
Rzecznik prasowy Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

 

....
Inne portale:
noclegi na Jurze noclegi na Suwalszczyźnie noclegi w Beskidach noclegi w Sudetach